Klurig klyvande hydraulik gör jobbet enkelt och roligt

- Vi har huggit hemved för husuppvärmning för hand i alla tider. Hade vi vetat hur enkelt det var att maskinklyva hade vi övergått till detta för länge sen. Man blir ju inte yngre, precis. Pensionärsparet Margit och Holstein Persson i Ludvika är överens. Vedklyvningen är numera både lätt och roligt.

Jämlik klyvning
-Aldrig hade jag väl trott att klyva var ett jobb för mig, kvinna och numera också lite till åren. Inte heller att jag på gamla dar skulle bli min makes jämlike i ämnet vedklyvning, säger Margit och ler där hon står och plockar upp björkvedklamparna på matarbordet.- Förbluffande hur lättskött klyven är, hur enkel den är att köra och reglera. Tänk att använda hydrauliken så klurigt, minimal elkraft men ändock så slagkraftig, konstaterar Holstein.
- Det kanske låter som rena TV-reklamen när vi skryter över vedklyven, säger Margit och Holstein.

 
Klurig hydraulik. Forestklyvens hydraulik är utvecklad att ge mest möjliga effekt med låg elenergi. – Vi samlar ihop och klarar gladeligt årsbehovet på en dag, säger Margit och Holstein Persson i Ludvika.

 Men vi kan inte säga annat än sanningen. För vår del innebär det fortsatt vedhantering för kamin och brasa i ytterligare många år på egen hand. Vi samlar ihop till vårt årsbehov på tre kubik, sen klarar vi ledigt klyvningen i vår egen lugna takt på en halvdag.

Forestklyven i trefasmodell

Forestklyven finns också i 380 volts utförande. FK-380 är 3-fasmodellens beteckning. Utförandet är ungefär detsamma som FK-220, med hydraultanken inbyggd i ramen som en smidig lösning. 380-modellens elmotor är på 5,5 hästkrafter.

 
Jämlikt klyveri. Förr var vedklyvningen ett tungt jobb för i huvudsak Holstein Persson. Numera är det jämlikt även här, Holstein och Margot delar lika på arbetsmomenten.
Sida 1  Sida 2   Sida 3  Sida 4